A VISTA TEKNIK
HUR DU BLIR EN BÄTTRE NOTLÄSARE
DEL1-RYTMBILDER

Kenneth Holmström

Denna metodiska bok saknar motstycke vad gäller upplägg och omfång. Boken visar på ett genialiskt sätt att utveckla notläsningsförmågan hos både nybörjare och proffs.

Boken använder en kombination av gehör och bildseende, likt undervisning i t.ex. främmande språk.

Boken behandlar endast rytm och passar därför till alla instrument samt sång.

 

Obs! Detta är en E-bok (PDF).

E-ISBN: 978-91-972987-6-6

Gammalt ISBN: 978-91-972987-3-5

(Tryckt version, finns ej längre)

Antal sidor: 190

Typ: E-bok (PDF)

Sökord: notläsning, rytmläsning, rytmer, prima vista

Utgivningsdatum: 2006-05-15 (Digital version 2011-11-03)

Övrigt: 3:e reviderade upplagan. Första utgåvan kom 1996 men reviderades kraftigt 2006 med ytterligare 80 sidor!

Du kan kostnadsfritt ladda ned följande:

Inledning

Kapitel 1

KONTAKT:

c/o Holmström

Prästeskärsvägen 15

44135 Alingsås

Sverige

©2018 by KHMP FÖRLAG

info@khmp.se

+46 70 342 76 74