top of page
En_skarva_omslag.jpg

EN SKÄRVA AV DIN HÄRLIGHET • PSALMMEDITATIONER

Sofia Eriksson, Katarina Sandblom, Olivér Joób

Sofia Eriksson och Katarina Sandblom, båda präster i Svenska kyrkan i Alingsås, har skrivit en bok där texter ur Svenska psalmboken varit en inspirationskälla. Boken är även smakfullt illustrerad av Olivér Joób, präst och lärare vid Hjo Folkhögskola.

Bokens ca sextio sidor innehåller tjugotvå psalmbetraktelser, eller meditationer, med texter som berör allt från förtröstan, tro och tvivel till nattvard, försoning och glädje. Precis som texterna i psalmboken. Lägg därtill Olivérs tänkvärda illustrationer.

 

Detta är en bok för själen. En bok att återkomma till och som lockar till vidare läsning i både psalmbok och bibel. Texterna är skrivna både i prosa och lyrikform och vittnar om hur författarna närmat sig psalmbokens texter från två skilda håll och som här kompletterar varandra på ett fint sätt.

ISBN: 978-91-972987-4-2

Antal sidor: 64

Bandtyp: Inbunden, klotband, skyddsomslag

Sökord: livsåskådning, teologi, religion, själavård, bön, meditation, kristen litteratur

Utgivningsdatum: 2006-10-15

En skärva av din härlighet

PRESSKLIPP

Tidningen Budbäraren

«Meditationerna är resonerande och reflekterande...De präglas av ärlighet och längtan. Det är bitvis väldigt starkt.»

Världen idag

«Boken är mycket smakfullt utformad: talande stilistiska bilder, inte för mycket text, mycket luft, tilltalande layout...allt finkänsligt illustrerat av Olivér Joóbs tusch-teckningar, som är mycket väl avstämda mot innehållet i övrigt»

Missionsstandaret

«Hela boken andas lågmäld livsglädje. Texterna är korta men tillräckligt långa för att tanken skall hinna landa»

Kyrkomusikernas tidning

«En behaglig bok att hålla i handen är det, omsorgsfullt utformad»

bottom of page