top of page
91972987_5_9_omslag_1x.jpg

NÄR JAG ÄR SVAG

Olivér Joób

Vad skall jag göra med min svaghet? Hur kan jag bemöta andras svaghet? Hur kan vi hantera vår maktlöshet, vår sårbarhet, våra tillkortakommanden? Var kan vi hämta kraft när vi drabbas av lidande? Finns det något positivt i att vara svag någon gång? Kan man finna mening i lidandet? Blir man starkare av att tro på Gud?

Svagheten väcker frågor. Också jag har konfronterats med dem. Min brottning har lett mig in i sökandet efter svar. Att betrakta tillvaron ur svaghetens perspektiv kan vara både uppmuntrande och utmanande. Här vill jag bjuda in till reflexion genom att dela med mig av den vägledning jag funnit; ge argument för en hållning och inspiration till handling.

Jag önskar att det jag skriver också kan

vara till tröst.

– Olivér Joób

ISBN: 978-91-972987-5-9

Antal sidor: 168

Bandtyp: Inbunden

Sökord: livsåskådning, teologi, religion, själavård, kristen litteratur

Utgivningsdatum: 2010-06-21

Utdrag ur boken

När jag är svag

PRESSKLIPP

Svensk kyrkotidning

«På bokens omslag citeras biskop emeritus Martin Lönnebo: ”En angelägen bok”. Jag kan bara instämma och hoppas att boken kommer till användning i församlingens samtalsgrupper, kyrklig fortbildning, pastoralinstitut och diakonala institut. För boken När jag är svag är skriven med en kärv insikt, teologisk klokhet, värme och empati. En god själavård i en vilsen tid.»

Sändaren

«Olivér Joóbs bok har en helt annan ton av reflektion och eftertanke. Och erkännande av sorgen över det svåra i livet. Lite mer av Tomas Sjödin! På samma sätt som Sjödin är Joób en person som tar de svåraste frågorna omkring sjukdom, lidande och smärta på allvar. Med utgångspunkt från sitt eget livs brottning.
Att våga visa sin svaghet är ett återkommande tema hos Joób. Han betonar att det är något av ett signum för den kristna församlingen! Den svage Kristus på korset visar oss vägen.
Joób tar sig god tid att återkomma till att göra tydligt det som är lätt att glömma. Gud lider med oss och delar med oss allt det som är våra liv.»

bottom of page